Siste innlegg

Hva skjer hvis noen stikker av med bilen under prøvekjøring?

Se for deg at du skal selge bilen din, og i fortrolighet gir du bilnøkkelen til kjøperen. Deretter stikker han av med bilen under prøvekjøring. Som eier kan du da risikere å bli stående igjen uten forsikringsdekning.

Årsaken er at dette blir definert som underslag, ikke tyveri, og dermed blir det en politisak.  Underslag  dekkes ikke av vanlig bilforsikring. Man risikerer da et økonomisk tap tilsvarende hele bilens verdi.

Forsikringsselskapene har et pålegg i vilkårene sine om at eieren av bilen alltid skal være med på prøvekjøringen.

IF anslår på sine nettsider at ca 100 biler/motorsykler som er forsikret hos dem forsvinner hvert år. Halvparten av disse kommer aldri til rette.

Det er både dyre og billige biler som forsvinner.

Det finnes “falske“ kjøpere som har spesialisert seg på å lete opp passende biler hos både private og forhandlere som de stikker av med under prøvekjøring.

Forsikring mot underslag

Det finnes en kriminalitetsforsikring hos forsikringselskapene som dekker underslag, bedrageri og dokumentforfalskninger begått av ansatte i et firma. Men denne forsikringen dekker ikke tilfeller hvor noen stikker at med biler under prøvekjøring.

Prøvekjøring – bilskilt

Bileiere som leverer biler til forhandlere i kommisjon bør ikke levere skiltene sammen med bilen. Dette vil gjøre at forhandler må benytte egne prøveskilt om bilen blir prøvekjørt.

Slike skilt er som regel dekket for underslag i forsikringen.

Skader bil under prøvekjøring

Skader man en bil man prøvekjører er man erstattningspliktig for skaden(e).

Man kan da som selger av bilen kreve at skaden skal erstattes/utbedres for skadevolders regning.

De fleste potensielle kjøpere som gjør en skade på en bil under prøvekjøring vil gjøre opp for seg, men noen avviser ansvar eller rett og slett stikke av fra bilen og skaden.

Vanlig kaskoforsikring vil som regel dekke skader som oppstår under prøvekjøring, men vil koste deg som eier av bilen både egenandel og tap av bonus.

Å bruke egen forsikring blir derfor mest aktuelt hvis du ikke vil gjøre noe mer ut av saken og er villig til å ta kostnaden selv. Eller om den potensielle kjøperen har stukket av før du oppdagre skaden, og du ikke har sikret deg kontaktopplysningene til vedkommende.

Ansvar – Forliksrådet

Krav om erstatning for skader påført bil under prøvekjøring må først og fremst rettes til vedkommende som prøvekjørte bilen. Nekter vedkommende å betale, kan saken vurderes klaget inn for forliksrådet. Man må da som bilens eier kunne dokumentere/ bevise at vedkommende som prøvekjørte og skadet bilen er ansvarlig for skadene, samt dokumentere hva det vil koste å utbedre skadene bilen er påført.

Det kan være vanskelig å bevise uten vitner og prøvekjøreren nekter ansvar. Sørg for å notere ned eventuelle vitner som kan bekrefte at vedkommende prøvekjørte bilen i det aktuelle tidsrom, og som eventuelt har sett hvordan skaden oppstod.

En annen mulighet er selvfølgelig at man i forkant av prøvekjøringen krever at vedkommende som skal prøvekjøre signerer en bekreftelse på at eventuelle skader skal erstattes.

Utbedring av skader skal skje etter rimeligste fagmessige måte. Er bilen innenfor garantitid kan det være viktig for bilens historikk at utbedring skjer ved et merkeverksted. Du bør da som bilens eier kreve dette.

Det er kun skader som er en direkte konsekvens av den potensielle kjøpers prøvekjøring som man kan kreves erstattet.

Man kan ikke kreve erstattet vanlig slitasje , feks at bremsene ble slitt.