Siste innlegg

Trafikkforsikringsavgift (TFA)

Alle registrerte kjøretøy under 7500 kg må betale trafikkforsikring og ha ansvarsforsikring. For tyngre kjøretøy gjelder fortsatt vektårsavgiften. Denne kreves inn av staten.

 • Fra 1. januar 2018 ble årsavgiften på kjøretøy erstattet av trafikkforsikringsavgift.
 • Man betaler kun trafikkforsikringsavgift for den tiden kjøretøyet er ansvarsforsikret, og trafikkforsikringsavgiften følger kjøretøyets forsikringsavtale.
 • Forsikringsselskapene krever inn trafikkforsikringsavgiften sammen med forsikringen, og dermed kan man velge hvordan avgiften blir fordelt: per måned, kvartalsvis, halvårlig eller helårsbetaling.
 • Trafikkforsikringen er den samme for kjøretøyet uavhengig av hvilket forsikringsselskap man har.
 • Avgiften er tydelig spesifisert på fakturaen fra forsikringsselskapet, med en egen ordrelinje.
 • Det skal ikke betales trafikkforsikringavgift på kjøretøy som er avskiltet eller vraket.
 • For kjøretøy som ikke er i bruk eller ikke er i kjørbar stand må man enten betale trafikkforsikringsavgiften og ansvarsforsikring, eller avskilte kjøretøyet.
 • Om kjøretøyet selges skal ny eier forsikre og betale trafikkforsikringsavgiften for den perioden som ny eier har kjøretøyet registrert.

Hvor mye koster trafikkforsikringsavgift i året?

Det man skal betale i trafikkforsikringsavgift beregnes ut ifra døgnsatser ganget med antall døgn kjøretøyet er forsikret.

Fra 1. mars 2022 er døgnsatsen 8,15 kr for bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter. (2975,- for 365 dager)

Årsavgift EL-bil / Ny avgift El-biler.

Fra 1. januar 2022 ble det innført to nye avgifter på elektriske biler

 • Den tidligere såkalte miljørabatten på el-biler er fjernet og trafikkforsikringsavgiften, kr 2975, er innført, det er altså nå samme avgift på El-biler som på bensin og dieselbiler.
 • Brukte EL-biler får fra 1. mai en omregistreringsavgift, som bensin og dieselbiler har hatt lenge. EL-biler fra 2019 eller nyere får en omregistreringsavgift på 1670kr. For eldre biler enn 2019 er avgiften på kr 1009,-

Lovpålagt forsikring av alle kjøretøy

Alle registrerte kjøretøy må ha lovpålagt ansvarsforsikring, ikke bare biler. Det vil si at for eksempel motorsykler, mopeder, bobiler , ATV-er og snøscootere også må ha forsikringen

 • Ansvarsforsikringen dekker skade på personer, uten beløpsgrense, og skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander.
 • Skader på egen bil er ikke dekket av ansvarsforsikringen. For å få dekket dette må man enten ha delkasko, som dekker noen skadetilfeller, eller kaskoforsikring. Hva som dekkes i de forskjellige kategoriene varierer hos forsikringselskapene.

Delkasko/ Kasko

 • Delkasko dekker ikke skader på egen bil, og passer derfor på eldre biler med lav verdi. Delkasko dekker brann, tyveri, glasskader og veihjelp.
 • På en bil av nyere årsmodell, eller som har høyere verdi, anbefales det kaskoforsikring.
 • Med kasko får man dekket skader på eget kjøretøy.
 • Ved skade får man maksimalt utbetalt markedsverdien på bilen.

Dette er grunnen til at biler med lavere verdi bør ha lavere dekning , som da for eksempel delkasko. Eier man en rimelig bruktbil og har den forsikret med kaskoforsikring, vil den årlige kostnaden til forsikring fort overstige bilens markedsverdi i løpet av noen få år.

Vektårsavgiften

Hvor mye man betaler i vektårsavgift avhenger av vekt, antall aksler og fjæringssystem.

Denne avgiften varierer derfor mye avhengig av kjøretøyet.

 • Et kjøretøy med tillatt totalvekt 7500 kg eller mer må betale vektårsavgift.
 • Faktura for vektårsavgift sendes ut to ganger pr. år, med forfall 20 . februar og 20. august.